Gratis verzenden Nederland

Gratis verzending bij een bestelling vanaf € 50,-.
Voor bestellingen beneden € 50,- rekenen wij € 3,95 verzendkosten. Voor producten die worden verzonden in een luchtkussen envelop zijn de verzendkosten €2,-

De bij Xura Domotica gekochte artikelen worden normaliter binnen 24 uur door Post Nl of DHL/DPD bezorgd.
Op werkdagen Voor 11.00 uur besteld is dezelfde dag verzonden..
Dit geldt niet tijdens zon en  feestdagen. Xura Domotica bezorgt uw bestelling geheel gratis bij een order boven de € 50,-.
Wanneer u op het moment van bezorging niet thuis bent, komt de bezorger de volgende dag nog een keer. Mocht u onverhoopt ook dan niet aanwezig zijn, dan
zal de chauffeur een briefje voor u achterlaten, hoe u de bezorging/afhaling wenst. Bestellingen worden van maandag tot en met vrijdag verwerkt en verzonden.
U kunt uw bestelling ook per rembours ontvangen, de extra verzendkosten voor rembours zijn € 12,- en deze zending heeft een levertermijn van 3 werkdagen.

Verzenden Buitenland

Gratis verzending bij een bestelling vanaf € 150,-.
Voor bestellingen beneden € 150,- rekenen wij € 8,44 verzendkosten. Voor producten die worden verzonden in een luchtkussen envelop zijn de verzendkosten €2,50,-

Na ontvangst van uw betaling wordt het pakket binnen 2 tot 3 werkdagen door DHL/DPD bij u bezorgd. Wanneer u op het moment van bezorging niet thuis bent,
komt de bezorger de volgende dag nog een keer. Mocht u onverhoopt ook dan niet aanwezig zijn, dan zal de chauffeur een briefje voor u achterlaten,
hoe u de bezorging of afhaling wenst.

Afhalen

Wilt u het product afhalen, dit is mogelijk op afspraak.
Bel eerst even, de koffie staat klaar.
Afhaaladres:
Xura Domotica
Buorren 24
9255 KL Tytsjerk
06-52656674

Retourneren

14  dagen bedenktijd. Niet goed geld terug!

Bent u niet tevreden met het product dan kunt u gebruik maken van de 14 dagen niet goed geld terug.
Wanneer u hier gebruik van wilt maken dient u dit binnen 14 dagen dit kenbaar te maken via email support@xura.nl met het herroepingsformulier onderaan de pagina.
U mag het geleverde artikel na uw herroepingsmelding tot 14 dagen aan Xura Domotica terugzenden. Terugzenden in de originele verpakking of in een
deugdelijke andere verpakking. Het pakket dient door u gefrankeerd te worden. Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd.
Voor retourneren is een RMA nummer verplicht welke u kunt aanvragen met het herroepingsformulier onderaan de pagina.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het
geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont
dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Uitsluiting hierop is levering aan ondernemers.

Artikelen die nadrukkelijk uitgesloten zijn van herroepingsrecht, dit betreffen artikelen waarbij dit duidelijk staat vermeld in de artikelomschrijving.

Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Herroepings formulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan
  Xura Domotica
  Buorren 24
  9255 KL Tytsjerk
  mail: support@xura.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):