Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die bij ons ervaren heeft.
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan support@xura.nl door te geven.
Uiteraard mag dit ook met de post of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling support zullen
de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Xura Domotica

mailto:support@xura.nl
Buorren 24
9255 KL Tytsjerk
Tel. 0031(0)6 52656674

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht
het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van
Stichting Webshop Keurmerk 
waar Xura Domotica bij is aangesloten.
Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, 
dan bestaat de
mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).